Tack alla medlemmar som kom på årsmötet idag!

Mötet röstade in den nya styrelsen som består av:

  • Ordförande: Sara Grundén
  • Kassör: Madeleine Bååk
  • Sekreterare: Charlotte Wihman
  • Kim Billberg
  • Kristoffer Grundén
  • Torvald Svensson
  • Peter Jarestam
  • Suppleanter är: Jonas Brozén och Martina Sjöberg

Som revisor valdes Malin Grube och revisorsuppleant Pernilla Hellestam och till valberedningen valdes Ola Wihman och Jon Kihlman.