2020 har varit ett väldigt annorlunda år för alla, så även för Käringöns Idrott & Fritid.

På grund av pandemin så kunde inte det traditionella midsommarfirandet hållas. Även Myra Cup ställdes in och den mycket uppskattade nyårsförsäljningen anordnades inte heller i år. Detta har lett till att de ekonomiska bidrag dessa arrangemang brukar generera uteblivit. Ditt medlemskap är på så sätt extra viktigt för föreningen i år!

Trots pandemin så har lekplatsen, fotbollsplanen, boulebanor, utegym, grillplats och alla gräsmattor i Myra, samt badet vid Ö-viken varit väldigt välbesökta. Människor verkar ha uppskattat möjligheten till att vistas utomhus under de nya förutsättningar som varit. Det har även varit många spontana insatser från medlemmar som engagerat sig i gräsklippning, ogräsrensning och fix i Myra!

Tack alla ni som hjälpt till! 😊


Planer inför 2021:
KIF följer såklart gällande lagar och rekommendationer kring hur föreningens olika aktiviteter kan arrangeras på bästa sätt. Vi hoppas kunna bjuda in till fixardagar under våren/sommaren, men tar såklart löpande del av myndigheternas rekommendationer.

Midsommar:
KIF och KSK vet i dagsläget heller inte om det kommer att gå att arrangera det traditionella midsommarfirandet i år.

Myra Cup:
Traditionen med fotbollsarrangemanget Myra cup som spelas på lördagen v 30 är också något vi värnar om. Mer information om dessa aktiviteter kommer närmare inpå.

Naturpasset:
Det kommer även i år att finnas möjlighet att köpa Käringöns Naturpass hos Handlar’n. Aktiviteten med att leta kontroller runtomkring på ön pågår till sista september.

Badplatsen Ö-viken:
Säkerheten är viktig för oss, och KIF kommer att sätta upp en livräddningsutrustning vid badplatsen i Ö-viken.

Gungställningar:
Fallskyddsmattorna under gungställningen kommer också att ses över innan högsäsong.

Har du förslag på en aktivitet som du vill arrangera i samarbete med KIF? Hör gärna av dig och diskutera med oss i styrelsen, ditt engagemang är värdefullt! Du når oss via kontakta-oss sidan.

Som sagt, vi är beroende av ert stöd för att få verksamheten att fungera och alla är välkomna att hjälpa till! Även om just du kanske inte kan vara med och arbeta med våra åtaganden, så är vi tacksamma att du stödjer oss med medlemsavgiften.

Om du är intresserad att engagera dig i styrelsen, så kontakta valberedningen: Ola Wihman

//Styrelsen KIF, genom
Ordförande Sara Grundén (tel. 0733-540 910) och kassör Madeleine Bååk