KIF Styrelse

Sara Grundén

Sara Grundén

Ordförande

Fredrik Larsson

Fredrik Larsson

Ledamot/Kassör

KIF styrelsen har till uppgift att företräda föreningens medlemskollektiv och se till att föreningen sköts på ett bra sätt, i enlighet med svensk föreningspraxis.

Kajsa Tengroth

Kajsa Tengroth

Ledamot

Hanna Bjelkevik

Hanna Bjelkevik

Ledamot

Utöver ansvaret för säkerheten i föreningen, ska styrelsen beakta att den ekonomiska redovisningen sköts ordentligt och att saker och ting blir gjorda.

Tobias Häggstrand

Tobias Häggstrand

Ledamot

Jonas Brozén

Jonas Brozén

Ledamot

Styrelseledamöterna utses av hela medlemskollektivet på föreningsstämman och ska arbeta för att de beslut styrelsen fattar är de bästa för samtliga medlemmar.

Kristoffer Grundén

Kristoffer Grundén

Ledamot

Torvald Svensson

Torvald Svensson

Myra General

Styrelsen är tillgänglig och lyssnar på både beröm och kritik. Styrelseledamöterna har en allmän lojalitetsplikt och vårdplikt gentemot Föreningen Käringöns Idrott & Fritid.

Valberedning & Revision

Jon Kihlman

Jon Kihlman

Valberedning

Valberedningen har en viktig uppgift med att under året vaska fram personer som är lämpliga att sitta i styrelsen och föreslår bl.a. ordförande och sekreterare för föreningsstämman.

Kontakta valberedningen på
E-post: valberedning@kif.nu

Mia Olsson

Mia Olsson

Revisor

Malin Grube

Malin Grube

Revisor

Vi utför revision enligt god föreningssed.

KIF styrelsen anser att det är viktigt att göra en seriös och korrekt revision för att säkerställa medlemmarnas förtroende för styrelsen.

Protokoll Årsmöte 2017

Ladda ner Årsmöte protokollet.

Protokoll Årsmöte 2022

Ladda ner Årsmöte protokollet.

Protokoll Årsmöte 2018

Ladda ner Årsmöte protokollet.

Protokoll Årsmöte 2019

Ladda ner Årsmöte protokollet.

Protokoll Årsmöte 2020

Ladda ner Årsmöte protokollet.

Protokoll Årsmöte 2021

Ladda ner Årsmöte protokollet.

Protokoll Årsmöte 2023

Ladda ner Årsmöte protokollet.

Följ oss på

Fcebook


Postadress: Box 4052, 474 04 Käringön

Medlemsavgift:

Enskild: 100:- | Familj: 250:- | Sponsor: 1000:-
Märk inbetalningen: "Medlemsavgift" samt ange Namn, Gatuadress och E-postadress.


Bankgiro: 5410-2736 | SWISH: 123 149 91 85

Information

Integritetspolicy
Föreningsstadgar
Kontakta Oss


© KIF 2023 - Alla rättigheter förbehålles.

Tillbaka till framsidan